Členovia Centra pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu


Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
827 15 Bratislava
www.economy.gov.sk


Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR
Tichá 30
974 01 Banská Bystrica
www.paper.sk


Zväz spracovateľov dreva SR
T.G. Masaryka 24
969 53 Zvolen
www.zsdsr.sk


Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
www.vupc.sk


In�inierska kancel�ria - CELPROJEKTING, s.r.o.
M. Madačova 1
034 01 Ružomberok
www.celprojekting.sk