Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu


Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
827 15 Bratislava
www.economy.gov.skZväz celulózo papierenského priemyslu SR
Tichá 30
974 01 Banská Bystrica
www.paper.sk
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
www.vupc.sk
CELPROJEKTING, s.r.o.
M. Madačova 1
034 01 Ružomberok
www.celprojekting.skZväz spracovateľov dreva SR
T.G. Masarika 24
960 53 Zvolen
www.zsdsr.sk