.......drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu