Kontakty


Adresa:
Internetová adresa:

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
http://www.centrumdp.sk
Predseda Rady riaditeľov
Tel.:
Fax:
E-mail:

+421-903715865

bohacek@vupc.sk
Podpredseda Rady riaditeľov
Tel.:
Fax:
E-mail:

+421-911728622
+421-911728622
steller.sdvu@vupc.sk
Výkonný riaditeľ
Tel.:
Fax:
E-mail:


+421-911 728622

ihnat@vupc.sk