Orgány Centra pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu


Rada riaditeľov:

Predseda Rady riaditeľov


Ing. Štefan Boháček, PhD.
Podpredseda Rady riaditeľov


doc. Ing. Štefan Šteller, Csc.
Členovia: Ing. Juraj Dlhopolček
Ing. Igor Patráš
Ing. Ján Šimalčík
Ing. Igor Tomašovič
Výkonný riaditeľ

Ing. Vladimír Ihnát, PhD.